Valmistelevat työt

Konsultointi

Merikaapeloinnit vaativat erikoisosaamista, jota meille on kertynyt jo yli 40 vuoden ajalta.
Tarjoamme asiakkaillemme tietotaitoa kaapeliyhteyksien suunnitteluun ja toteutukseen, jotta asiakkaan tarpeet täyttyvät parhaalla mahdollisella tavalla. Olemme toimineet useissa projekteissa asiakkaan edustajana tai projektijohtajana.

Lisäksi annamme asiantuntija-apua teknisiin, taloudellisiin ja juridisiin asioihin sekä projektilaskenta-apua.

Toimimme myös vakuutustarkastajana turvataksemme asiakkaidemme etuja.

Suunnittelu

Jokainen projekti vaatii huolellista suunnittelua. Tähän tarpeeseen meillä on tarjota omaa suunnitteluapalvelua kokonaisvaltaisesti kuten projektisuunnittelua, teknistä suunnittelua, kartoitus suunnittelua, tuotesuunnittelua avaimet käteen periaatteella.

Merenpohjan mittaukset

Toimitamme kattavia merenpohjan kolmiulotteisia luotauskarttoja vedenalaisista rakenteista tai merenpohjasta kaapelireitteihin sekä muihin tarpeisiin.

Monikeilausluotauksilla selviää pohjan muodot, syvyydet sekä mahdollisten rakenteiden kunto.

Matalataajuus- että seismisellä luotauksella voidaan mitata pohjasedimenttikerrostumat sekä kallion pinta pohjan alta.

Intensiteettikuvia pohjasta muodostetaan monikeilaluotaimella ja viistokaikuluotaimella.

Kaapelien, putkien, hylkyjen tai ammusten havainnointiin voidaan tehdä magnetometritutkimus, jolla havaitaan rautapitoiset kohteet.

Vedenalaisten kohteiden visualisointiin löytyy oma sukellus- ja ROV-tiimi.

Luvitus

Avustamme kaapeleiden lupaprosessissa asiakkaiden tarpeiden mukaan tai hoidamme ne kokonaan.

Olemme hoitaneet luvituksia niin kotimaassa kuin kansainvälisissäkin kaapelireittiyhteyksissä sekä myös muissa rakentamishankkeissa.

Ota yhteyttä ›