QHSE

Laatu (Quality)

Parannamme jatkuvasti toiminnan laatuamme ja kuuntelemme asiakkaiden toiveita, vaatimuksia ja tarpeita työtämme ohjaten. Seuraamme tarkasti ja kriittisesti alan standardeja ja pyrimme parhaalla mahdollisella tavalla jopa ylittämään ne. Teemme jatkuvasti omaa tutkimus- ja kehitystyötä parantaaksemme menetelmiämme ja asettamalla uusia vaatimuksia.

 

Terveys (Health)

Pyrimme työskentelemään paremmin huolehtimalla tärkeimmästä pääomastamme, työntekijöidemme fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista. Käytännössä olemme tarjonneet työntekijöillemme useita palkitsemisohjelmia heidän hyvinvointiaan edistääksemme ja tulokset ovat olleet lupaavia. Pyrimme parhaaseen työterveyttä ennaltaehkäisevään ja edistävään työkulttuuriin pitkäjänteisellä työllä.

Turvallisuus (Safety)

Lilaco Offshorella on turvallisuuspolitiikka, jonka tavoitteena on nolla tapaturmaa. Turvallisuus on tärkeää meille, työntekijöillemme, heidän perheilleen ja asiakkaillemme. Työskentelemme aina turvallisuuslähtöisesti ja turvallisuus mielessämme. Käyttämämme menetelmät ovat testattuja ja turvallisiksi todettuja, mutta varmistaaksemme tämän teemme jatkuvasti uusia projektikohtaisia turvallisuussuunnitelmia ja riskien arviointeja. Pidämme päivittäisiä työmaapalavereja, jotta välttyisimme odottamattomilta tilanteilta ja kertaaksemme rutiininomaisia menetelmiä.

Ympäristö (Environment)

Puhdas ympäristö on tärkeimmistä perinnöistä, jonka voimme jättää jälkipolville. Pyrimme työskentelyssämme suojaamaan luontoa ja ympäristöä parhaalla mahdollisella tavalla. Päätyöskentelyalueemme, Itämeri, on erityisen herkkä merialue ja pyrimme kuormittamaan meriä ja luontoa mahdollisimman vähän. Käytämme vähäpäästöisiä polttoaineita, biopolttoaineita ja -öljyjä sekä muita luonnossa hajoavia tuotteita. Olemme olleet edelläkävijöitä kierrättämisessä. Toimitamme kaikki tuottamamme jätteet niin maalla kuin merellä jälleenkäsittelylaitoksiin maissa uudelleen kierrätettäväksi.

© Copyright Lilaco Offshore Ltd 2018 - 2021